Adam Dennison - wartościowa poezja śpiewana

Muzyka, koncerty, galerie, multimedia, artykuły, utwory poetyckie

HISTORIA I TEORIA LITERATURY

Poniżej zamieszczonych zostało kilka prac z zakresu historii/teorii literatury. Powstawały one w czasie moich studiów filologicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, następnie – podczas studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Teorii Literatury/Zakład Semiotyki Literatury). Teksty dostępne w formacie *.pdf. Cytowanie oraz kopiowanie treści możliwe wyłącznie z zamieszczeniem linku lub przypisu do autorskiego źródła.

 

Adam Dennison, O muzyce w „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza *.pdf

Adam Dennison,O Platońskim akordzie w „Liryce i druku” Cypriana Norwida *.pdf

Adam Dennison, O słyszeniu i słuchaniu Norwida *.pdf

Adam Dennison, O muzyczności wiersza „Do Nikodema Biernackiego” Cypriana Norwida *.pdf

Adam Dennison - wartościowa poezja śpiewana © 2008-2018 Frontier Theme