O artyście

Polonista, kompozytor, poeta. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 2010-2015 doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Teorii Literatury UAM). W pracy badawczej zajmuje się związkiem pomiędzy literaturą a muzyką oraz możliwościami przekładu intersemiotycznego. Bliska jest mu literatura romantyczna, zwłaszcza twórczość Cypriana Norwida.

Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie (klarnet, perkusja, fortepian).  Inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć promujących poezję i muzykę, m.in. toruńskich koncertów poezji („Bliscy i oddaleni”, „W nicość śniąca się droga”, „Zasypiamy w słowach”, „Bezkres, bezczas”, „Tęcze, skraje, doliny”, „Od zmierzchu do świtu”), a także programów poetycko-muzycznych dla Polonii litewskiej i bułgarskiej (koncerty w Wilnie, Sofii, Plovdiv). W latach 2004-2008 związany z Toruńską Grupą Artystyczną. W 2008 roku zagrał koncert dla Rodziny Zbigniewa Herberta.

Komponuje muzykę do tekstów uznanych twórców literatury polskiej, m.in. do liryków: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Stanisława Balińskiego, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Adama Asnyka, Cypriana Norwida, Czesława Miłosza, Bronisławy Ostrowskiej. Od czterech lat pracuje nad własnym tomem poetyckim, Koncertuje w Polsce, a także poza granicami kraju.