O artyście

Polonista, kompozytor, poeta. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 2010-2015 doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Teorii Literatury UAM). W pracy badawczej zajmuje się związkiem pomiędzy literaturą a muzyką oraz możliwościami przekładu intersemiotycznego. Bliska jest mu literatura romantyczna, zwłaszcza twórczość Cypriana Norwida.

Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie (klarnet, perkusja, fortepian).  Inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć promujących poezję i muzykę, m.in. toruńskich koncertów poezji („Bliscy i oddaleni”, „W nicość śniąca się droga”, „Zasypiamy w słowach”, „Bezkres, bezczas”, „Tęcze, skraje, doliny”, „Od zmierzchu do świtu”), a także programów poetycko-muzycznych dla Polonii litewskiej i bułgarskiej (koncerty w Wilnie, Sofii, Plovdiv). W latach 2004-2008 związany z Toruńską Grupą Artystyczną. W 2008 roku zagrał koncert dla Rodziny Zbigniewa Herberta.

Komponuje muzykę do tekstów własnych oraz liryków uznanych twórców literatury polskiej, m.in. do wierszy: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Stanisława Balińskiego, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wierzyńskiego, Adama Asnyka, Cypriana Norwida, Czesława Miłosza. Od czterech lat pracuje nad własnym zbiorem poetyckim, Koncertuje w Polsce, a także poza granicami kraju.